Treść ogłoszenia:

KONKURS o udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z ustawą o zawodzie lekarza w Przychodni Specjalistycznej
- Poradnia Chirurgii Naczyniowej
- Poradnia Reumatologiczna
w dniach i godzinach uzgodnionych z Udzielającym Zamówienia


Status konkursu: w toku Rodzaj konkursu: zatrudnienie
Znak sprawy: Data ogłoszenia: 2015-06-19 godz: 13:39
Termin składania ofert: 2015-07-10 godz: 14:35 Termin otwarcia ofert: 2015-07-13 godz: 10:00
Osoba odpowiedzialna: p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa - lek. med. Andrzej Komsa
Szczegóły i linki do dokumentów:

Ogłoszenie o konkursie

Warunki konkursu

Załączniki do konkursu


Wróć do listy ogłoszeń