Treść ogłoszenia:

KONKURS na udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z ustawą o zawodzie lekarza w niżej wymienionych oddziałach Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli:

  1. Chirurgiczny Ogólny z Pododdziałem Urologicznym
  2. Ginekologiczno - Położniczy
  3. Anestezjologii i Intensywnej Terapii

oraz na udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z ustawą o zawodzie lekarza w poradniach specjalistycznych Przychodni Specjalistycznej Nr 1Status konkursu: w toku Rodzaj konkursu: zatrudnienie
Znak sprawy: Data ogłoszenia: 2013-02-11 godz: 10:00
Termin składania ofert: 2013-02-25 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 0000-00-00 godz: 00:00
Osoba odpowiedzialna: Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Andrzej Komsa , Zastępca Dyrektora ds. Finansowo - Ekonomicznych Roman Ryznar
Szczegóły i linki do dokumentów:

Ogłoszenie

Oferta

Oświadczenie

 Wróć do listy ogłoszeń