Treść ogłoszenia:

KONKURS otwarty na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań USG;Status konkursu: w toku Rodzaj konkursu: zatrudnienie
Znak sprawy: Data ogłoszenia: 2014-03-11 godz: 11:20
Termin składania ofert: 2014-03-26 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 0000-00-00 godz: 00:00
Osoba odpowiedzialna: Dyr. Mirosława Leśniewskiego, Z-ca Dyr. ds. Finansowo-Ekonomicznych mgr inż. Roman Ryznar
Szczegóły i linki do dokumentów:

Ogłoszenie

Oferta

Szczegółowe warunki

Projekt umowy


Wróć do listy ogłoszeń