Konkursy w toku - ilość wpisów: 14
LPData ogłoszenia Termin składania ofertTytuł ogłoszenia (linki do treści)
12019-12-02
godz:13:23
2019-12-31
godz: 14:30
Konkurs na stanowisko Lekarza Kierującego Oddziałem Nefrologicznym i Dializoterapii
22019-11-20
godz:06:54
2019-12-03
godz: 12:00
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania badań diagnostycznych.
32019-01-14
godz:10:25
2019-02-12
godz: 14:35
Konkurs o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kwalifikowania zabiegów koronarografii i koronaroplastyki

UWAGI: Dyrekcja Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, informuje o zmianie terminu składania ofert z dn. 30 styczeń 2019 r. na dzień 12 luty 2019 r.
42018-07-31
godz:11:21
2018-08-17
godz: 14:35
konkurs na udzielanie świadczeń z zakresu serologii
52018-02-01
godz:11:22
2018-02-15
godz: 00:00
Konkurs otwarty na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki i położne w oddziałach Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
62018-01-26
godz:10:33
2018-02-28
godz: 00:00
Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Oddziale: Okulistycznym, Neurologicznym, Udarowym,i Otorynolaryngologicznym, Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

UWAGI: Rozstrzygnięcie zgłoszonych kandydatur, nastąpi w ciągu 60 dni od upływu terminu składania ofert konkursowych.
72015-09-09
godz:14:12
2015-09-25
godz: 14:35
Konkurs otwarty: zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych w godzinach 7.00-15.00, 15.00-7.00 i 7.00-7.00 oraz poprzez pozostawanie w gotowości umożliwiającej wezwanie i stawienie się na każde wezwanie w zakresie zabezpieczenia specjalistycznej opieki lekarskiej zgodnie z ustawą o zawodzie lekarza w oddziałach zachowawczych i zabiegowych Szpitala, Pracowni Diagnostyki Obrazowej, Pomocy Doraźnej i Ratownictwie Medycznym oraz Karetka transportowa.
82015-06-19
godz:13:39
2015-07-10
godz: 14:35
KONKURS o udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z ustawą o zawodzie lekarza w Przychodni Specjalistycznej
- Poradnia Chirurgii Naczyniowej
- Poradnia Reumatologiczna
w dniach i godzinach uzgodnionych z Udzielającym Zamówienia
92015-06-16
godz:17:53
2015-07-13
godz: 14:35
KONKURS o udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pracowni Rentgenodiagnostyki Ogólnej, Pracowni Tomografii Komputerowej oraz Pracowni USG Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

102015-03-02
godz:14:52
2015-03-18
godz: 14:35
KONKURS na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania badań mammograficznych i opisów tych badań na potrzeby własne Szpitala, oraz w ramach programu skryningowego etapu podstawowego i pogłębionego

112014-03-11
godz:11:20
2014-03-26
godz: 12:00
KONKURS otwarty na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań USG;

122013-03-27
godz:11:00
2013-04-10
godz: 12:00
KONKURS otwarty na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie czynności pielęgniarki endoskopowej w Pracowni Endoskopowej i na bloku operacyjnym przez pielęgniarki

132013-02-11
godz:10:00
2013-02-25
godz: 12:00
KONKURS na udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z ustawą o zawodzie lekarza w niżej wymienionych oddziałach Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli:

  1. Chirurgiczny Ogólny z Pododdziałem Urologicznym
  2. Ginekologiczno - Położniczy
  3. Anestezjologii i Intensywnej Terapii

oraz na udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z ustawą o zawodzie lekarza w poradniach specjalistycznych Przychodni Specjalistycznej Nr 1

142012-03-30
godz:11:02
2012-04-15
godz: 12:00
KONKURS otwarty

- na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy
- na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych
- na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki