Konkursy w toku - ilość wpisów: 10
LPData ogłoszenia Termin składania ofertTytuł ogłoszenia (linki do treści)
12024-05-08
godz:08:15
2024-05-10
godz: 14:35
Konkurs na udzielanie świadczeń w Poradni Psychologicznej dla Dzieci przez psychologa, psychoterapeutę, terapeutę środowiskowego.
22024-04-25
godz:14:40
2024-05-25
godz: 14:35
Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Okulistycznego Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
32024-04-02
godz:10:48
2024-04-08
godz: 10:00
KONKURS OFERT na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programu pilotażowego Centrum Zdrowia Psychicznego z zakresu: Świadczeń psychiatrycznych ambulatoryjnych dla osób dorosłych powiatu stalowowolskiego (nr TERYT 1818) i powiatu niżańskiego (nr TERYT 1812)
42024-03-08
godz:10:03
2024-04-08
godz: 00:00
Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Okulistycznego

UWAGI: Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie do 60 dni od dnia upływu terminu składania Oferty. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
52022-05-16
godz:07:49
2022-05-16
godz: 00:00
KONKURS OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych dot. zabiegów koronarografii i koronaroplastyki, oraz implantacji elektrod do czasowej stymulacji.

UWAGI: W dniu 25 maja 2022 roku wprowadzono zmiany w Szczegółowych warunkach konkursu. Zmiany dotyczą Projektu umowy.
62021-03-01
godz:11:47
0000-00-00
godz: 00:00
Konkurs Otwarty na ratownika medycznego w SOR
72021-01-05
godz:14:07
0000-00-00
godz: 00:00
Konkurs otwarty - lekarze 2021
82021-01-05
godz:10:39
0000-00-00
godz: 00:00
Konkurs otwarty na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki i położne
92015-03-02
godz:14:52
2015-03-18
godz: 14:35
KONKURS na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania badań mammograficznych i opisów tych badań na potrzeby własne Szpitala, oraz w ramach programu skryningowego etapu podstawowego i pogłębionego

102014-03-11
godz:11:20
2014-03-26
godz: 12:00
KONKURS otwarty na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań USG;