Konkursy w toku - ilość wpisów: 15
LPData ogłoszenia Termin składania ofertTytuł ogłoszenia (linki do treści)
12023-02-13
godz:00:00
2023-03-13
godz: 14:35
Ogłoszenie o konkursie na Pielęgniarkę/pielęgniarza oddziałową/ego w Oddziale Neonatologii

UWAGI: Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie do 60 dni od dnia upływu terminu składania oferty konkursowej.
22022-12-22
godz:11:54
2023-01-31
godz: 00:00
Ogłoszenie konkursu na stanowisko Pielęgniarki/Położnej Oddziałowej: Oddz.Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddz. Chirurgiczny Ogólny z Pododdz. Chirurgii Naczyniowej i Pododdz. Neurochirurgii, Oddz. Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddz. Psychiatryczny, Oddz. Położniczo-Ginekologiczny
32022-05-16
godz:07:49
2022-05-16
godz: 00:00
KONKURS OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych dot. zabiegów koronarografii i koronaroplastyki, oraz implantacji elektrod do czasowej stymulacji.

UWAGI: W dniu 25 maja 2022 roku wprowadzono zmiany w Szczegółowych warunkach konkursu. Zmiany dotyczą Projektu umowy.
42021-12-15
godz:07:50
2022-01-15
godz: 00:00
Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej
52021-03-01
godz:11:47
2021-03-12
godz: 00:00
Konkurs Otwarty na ratownika medycznego w SOR
62021-01-05
godz:14:07
2022-02-04
godz: 14:35
Konkurs otwarty - lekarze 2021
72021-01-05
godz:10:39
2021-01-15
godz: 00:00
Konkurs otwarty na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki i położne
82020-05-27
godz:08:20
2020-06-30
godz: 14:30
Konkurs na stanowisko Lekarza Kierującego Oddziałem Psychiatrii oraz Psychiatrii Dziennej
92019-12-02
godz:13:23
2019-12-31
godz: 14:30
Konkurs na stanowisko Lekarza Kierującego Oddziałem Nefrologicznym i Dializoterapii
102019-11-20
godz:06:54
2019-12-03
godz: 12:00
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania badań diagnostycznych.
112019-01-14
godz:10:25
2019-02-12
godz: 14:35
Konkurs o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kwalifikowania zabiegów koronarografii i koronaroplastyki

UWAGI: Dyrekcja Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, informuje o zmianie terminu składania ofert z dn. 30 styczeń 2019 r. na dzień 12 luty 2019 r.
122018-07-31
godz:11:21
2018-08-17
godz: 14:35
konkurs na udzielanie świadczeń z zakresu serologii
132018-01-26
godz:10:33
2018-02-28
godz: 00:00
Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Oddziale: Okulistycznym, Neurologicznym, Udarowym,i Otorynolaryngologicznym, Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

UWAGI: Rozstrzygnięcie zgłoszonych kandydatur, nastąpi w ciągu 60 dni od upływu terminu składania ofert konkursowych.
142015-03-02
godz:14:52
2015-03-18
godz: 14:35
KONKURS na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania badań mammograficznych i opisów tych badań na potrzeby własne Szpitala, oraz w ramach programu skryningowego etapu podstawowego i pogłębionego

152014-03-11
godz:11:20
2014-03-26
godz: 12:00
KONKURS otwarty na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań USG;