Informacje inne - ilość wpisów: 1
LPData ogłoszenia Tytuł ogłoszenia (linki do treści)
12016-08-16
godz:14:46
Unieważnienie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań rezonansem magnetycznym z opisem badania oraz wykonaniem niezbędnych prac adaptacyjnych, w tym robót budowlanych w celu uruchomienia pracowni rezonansu magnetycznego połączonego z dzierżawą tych pomieszczeń