Konkursy zakończone - ilość wpisów: 25
LPData ogłoszenia Termin składania ofertTytuł ogłoszenia (linki do treści)
12017-09-01
godz:11:00
2017-09-15
godz: 10:00
Konkurs ofert na wykonywanie usług diagnostycznych - badań rezonansu magnetycznego dla pacjentów hospitalizowanych i objętych opieką dzienną w Szpitalu Powiatowym w Stalowej Woli
22016-11-18
godz:13:55
2016-12-02
godz: 12:00
Konkurs ofert na badania diagnostyczne
32016-08-19
godz:07:55
2016-09-30
godz: 14:30
Konkurs na stanowisko Lekarza Kierującego Oddziałem Pediatrycznym
42016-04-11
godz:13:52
2016-05-14
godz: 14:30
Konkurs na stanowiska Pielęgniarki Oddziałowej w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli na następujących oddziałach: Oddziału Ginekologicznego Oddziału Neonatologicznego Oddziału Okulistycznego Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Oddziału Nefrologii i Dializoterapii
52016-03-14
godz:11:13
2016-03-31
godz: 00:00
Konkurs na stanowisko lekarza kierującego oddziałem: - w oddziale chirurgii ogólnej z pododdz. urologicznym i pododdz. chirurgii naczyniowej, - w oddziale chirurgii urazowo-ortopedycznej.
62016-01-15
godz:08:55
2016-02-06
godz: 14:30
KONKURS na stanowisko Lekarza Kierującego Oddziałem w Powiatowym Szpitalu
Specjalistycznym w Stalowej Woli na Oddziałach:
1. Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
2. Oddział Chorób Wewnętrznych 3. Oddział Pediatryczny


UWAGI: Z pierwotnego konkursu, rozstrzygnięto jedynie dot. oddziału ch. wewnętrznych z dniem 1.III.2016 r. Na pozostałe stanowiska, nie wpłynęły oferty konkursowe.
72015-10-20
godz:10:17
2015-11-06
godz: 14:35
Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabezpieczenia procedur medycznych polegających na kwalifikowaniu zabiegów koronarografii i koronaroplastyki u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca w Pracowni Hemodynamiki SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

UWAGI: W dniu 28.10.2015r zaktualizowano dokumenty dotyczące ogłoszenia konkursu oraz szczegółowych warunków konkursu.
82015-08-28
godz:14:11
2015-09-18
godz: 14:30
KONKURS na stanowisko Lekarza Kierującego Oddziałem w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli na Oddziale Okulistycznym
92015-06-03
godz:12:43
2015-06-22
godz: 14:30
KONKURS na stanowisko Lekarza Kierującego Oddziałem w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli na Oddziale Dermatologicznym
102015-05-28
godz:14:41
2015-06-15
godz: 14:35
KONKURS o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie procedur chirurgii naczyniowej objętych kodem JGP: Q41, Q42, Q43, Q44, Q45, Q46, Q47 w SPZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
112015-05-28
godz:14:14
2015-06-15
godz: 14:35
KONKURS o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie procedur kardiologii objętych kodem JGP: E41, E43, E44 w SPZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
122015-05-25
godz:14:27
2015-07-11
godz: 00:00
Konkurs na stanowiska Pielęgniarki Oddziałowej w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli na następujących oddziałach:
Oddziału Kardiologicznego I
Oddziału Kardiologicznego II
Oddziału Chorób Wewnętrznych
Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (Detoksykacji)
Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urologicznym i Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej
132015-05-22
godz:13:36
0000-00-00
godz: 00:00
KONKURS na stanowisko Lekarza Kierującego Oddziałem w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli na Oddziale Kardiologicznym II
142015-05-07
godz:12:24
2015-05-22
godz: 14:30
KONKURS na stanowisko Lekarza Kierującego Oddziałem w Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli na Oddziale Chorób Wewnętrznych
152015-04-21
godz:18:38
2015-05-08
godz: 14:00
KONKURS na udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z ustawą o zawodzie lekarza w zakresie pełnienia konsultacji specjalistycznych internistycznych w Oddziale Udarowym

162015-04-15
godz:09:10
2015-05-20
godz: 15:00
KONKURS na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli
172015-04-10
godz:08:20
2015-04-24
godz: 14:30
KONKURS na stanowisko Lekarza Kierującego Oddziałem w Powiatowym Szpitalu w Stalowej Woli na oddziałach:
1. Oddział Nefrologii i Dializoterapii
2. Oddział Położniczo-Ginekologiczny
182015-03-02
godz:14:58
2015-03-18
godz: 14:35
Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie współuczestnictwa w realizacji pakietu onkologicznegow Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym w Stalowej Woli

192015-03-02
godz:14:55
2015-03-18
godz: 14:35
KONKURS na na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii naczyniowej w SPZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

202014-05-21
godz:18:29
2014-06-13
godz: 12:00
KONKURS na udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z ustawą o zawodzie lekarza w ODDZIALE KARDIOLOGICZNYM I

212014-03-14
godz:09:15
2014-03-28
godz: 12:00
Badania diagnostyczne 2014

222014-03-11
godz:11:44
2014-03-28
godz: 10:00
KONKURS otwarty na udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z ustawą o zawodzie lekarza w zakresie ortopedii i traumatologii

232013-11-14
godz:13:09
2013-11-29
godz: 12:00
Badania diagnostyczne 2013
242013-11-08
godz:08:00
2013-11-25
godz: 12:00
KONKURS na udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z ustawą o zawodzie lekarza w zakresie ortopedii i traumatologii
252012-12-03
godz:08:57
2012-12-31
godz: 12:00
KONKURS na udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z ustawą o zawodzie lekarza w niżej wymienionym oddziale Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

  1. Szpitalny Oddział Ratunkowy;
  2. dyżur stacjonarny zwykły