Treść ogłoszenia:

Konkurs otwarty: zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych w godzinach 7.00-15.00, 15.00-7.00 i 7.00-7.00 oraz poprzez pozostawanie w gotowości umożliwiającej wezwanie i stawienie się na każde wezwanie w zakresie zabezpieczenia specjalistycznej opieki lekarskiej zgodnie z ustawą o zawodzie lekarza w oddziałach zachowawczych i zabiegowych Szpitala, Pracowni Diagnostyki Obrazowej, Pomocy Doraźnej i Ratownictwie Medycznym oraz Karetka transportowa.

Status konkursu: w toku Rodzaj konkursu: zatrudnienie
Znak sprawy: Data ogłoszenia: 2015-09-09 godz: 14:12
Termin składania ofert: 2015-09-25 godz: 14:35 Termin otwarcia ofert: 2015-09-28 godz: 10:00
Osoba odpowiedzialna: Dyrektor ds Lecznictwa Andrzej Komsa
Szczegóły i linki do dokumentów:

Ogłoszenie konkursu

Szczegółowe warunki konkursu

Formularze ofertowe


Wróć do listy ogłoszeń