Treść ogłoszenia:

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Oddziale: Okulistycznym, Neurologicznym, Udarowym,i Otorynolaryngologicznym, Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

Status konkursu: w toku Rodzaj konkursu: zatrudnienie
Znak sprawy: Data ogłoszenia: 2018-01-26 godz: 10:33
Termin składania ofert: 2018-02-28 godz: 00:00 Termin otwarcia ofert: 0000-00-00 godz: 00:00
Osoba odpowiedzialna: mgr Zofia Dłuzniak
Szczegóły i linki do dokumentów:

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej

Uwagi dodatkowe
Rozstrzygnięcie zgłoszonych kandydatur, nastąpi w ciągu 60 dni od upływu terminu składania ofert konkursowych.

Wróć do listy ogłoszeń