Treść ogłoszenia:

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej

Status konkursu: w toku Rodzaj konkursu: inne
Znak sprawy: Data ogłoszenia: 2021-12-15 godz: 07:50
Termin składania ofert: 2022-01-15 godz: 00:00 Termin otwarcia ofert: 0000-00-00 godz: 00:00
Osoba odpowiedzialna: mgr piel. Beata Koń
Szczegóły i linki do dokumentów:

Dyrektor Samodzielnego Publicznego ZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej

Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Urologicznym

Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Oddziału Chorób Wewnętrznych

Oddziału Kardiologicznego

Oddziału Kardiologii Inwazyjnej i Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego


Kandydaci na powyższe stanowiska powinni spełniać wymogi określone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151 poz 896). Mile widziane są dodatkowe kwalifikacje w zakresie zarządzania zakładami opieki zdrowotnej.

Oferty wraz z dokumentami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2021r. poz. 430) należy składać  w ciągu 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia, pod adresem:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli
37-450 Stalowa Wola, ul. Staszica 4

Rozstrzygnięcie zgłoszonych kandydatur nastąpi w ciągu 60 dni od upływu terminu składania wymaganych dokumentów.

Termin składania dokumentów do dnia 15 stycznia 2022r.


Wróć do listy ogłoszeń