Treść ogłoszenia:

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Pielęgniarki/Położnej Oddziałowej: Oddz.Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddz. Chirurgiczny Ogólny z Pododdz. Chirurgii Naczyniowej i Pododdz. Neurochirurgii, Oddz. Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddz. Psychiatryczny, Oddz. Położniczo-Ginekologiczny

Status konkursu: w toku Rodzaj konkursu: zatrudnienie
Znak sprawy: Data ogłoszenia: 2022-12-22 godz: 11:54
Termin składania ofert: 2023-01-31 godz: 00:00 Termin otwarcia ofert: 2023-03-31 godz: 00:00
Osoba odpowiedzialna:
Szczegóły i linki do dokumentów:

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Pielęgniarki/Położnej Oddziałowej


Wróć do listy ogłoszeń