Treść ogłoszenia:

KONKURS na udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z ustawą o zawodzie lekarza w zakresie ortopedii i traumatologii

Status konkursu: zakończony Rodzaj konkursu: zatrudnienie
Znak sprawy: - Data ogłoszenia: 2013-11-08 godz: 08:00
Termin składania ofert: 2013-11-25 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2013-11-28 godz: 10:00
Osoba odpowiedzialna: Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Andrzej Komsa, Zastępca Dyrektora ds. Finansowo - Ekonomicznych Roman Ryznar
Szczegóły i linki do dokumentów:

Ogłoszenie

Oferta U-O

Oferta PS

Załącznik nr 3- oświadczenie

 

Rozstrzygnięcie konkursu


Wróć do listy ogłoszeń