Treść ogłoszenia:

KONKURS na udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z ustawą o zawodzie lekarza w niżej wymienionym oddziale Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

  1. Szpitalny Oddział Ratunkowy;
  2. dyżur stacjonarny zwykłyStatus konkursu: zakończony Rodzaj konkursu: zatrudnienie
Znak sprawy: Data ogłoszenia: 2012-12-03 godz: 08:57
Termin składania ofert: 2012-12-31 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 0000-00-00 godz: 00:00
Osoba odpowiedzialna: Zastępca Dyrektora ds. Finansowo-Ekonomicznych mgr inż. Roman Ryznar
Szczegóły i linki do dokumentów:

Ogłoszenie


Wróć do listy ogłoszeń