Treść ogłoszenia:

KONKURS otwarty na udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z ustawą o zawodzie lekarza w zakresie ortopedii i traumatologiiStatus konkursu: zakończony Rodzaj konkursu: zatrudnienie
Znak sprawy: Data ogłoszenia: 2014-03-11 godz: 11:44
Termin składania ofert: 2014-03-28 godz: 10:00 Termin otwarcia ofert: 0000-00-00 godz: 00:00
Osoba odpowiedzialna: Z-ca Dyrektora ds Finansowo-Ekonomicznych – mgr inż. Roman Ryznar.
Szczegóły i linki do dokumentów:

Ogłoszenie

Oferta

Oświadczenie

Szczegółowe warunki konkursu

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ortopedii i traumatologii

Umowa na na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Specjalistycznej


Wróć do listy ogłoszeń