Treść ogłoszenia:

KONKURS o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie procedur chirurgii naczyniowej objętych kodem JGP: Q41, Q42, Q43, Q44, Q45, Q46, Q47 w SPZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

Status konkursu: zakończony Rodzaj konkursu: procedury
Znak sprawy: Data ogłoszenia: 2015-05-28 godz: 14:41
Termin składania ofert: 2015-06-15 godz: 14:35 Termin otwarcia ofert: 2015-06-17 godz: 10:00
Osoba odpowiedzialna: mgr Jolanta Czarnota - Kierownika Działu Analiz i Rozliczeń z NFZ
Szczegóły i linki do dokumentów:

Ogłoszenie o konkursie

Szczegółowe warunki konkursu ofert

Ogłoszenie Komisji Konkursowej


Wróć do listy ogłoszeń