Treść ogłoszenia:

Konkurs na stanowisko lekarza kierującego oddziałem: - w oddziale chirurgii ogólnej z pododdz. urologicznym i pododdz. chirurgii naczyniowej, - w oddziale chirurgii urazowo-ortopedycznej.

Status konkursu: zakończony Rodzaj konkursu: zatrudnienie
Znak sprawy: Data ogłoszenia: 2016-03-14 godz: 11:13
Termin składania ofert: 2016-03-31 godz: 00:00 Termin otwarcia ofert: 0000-00-00 godz: 00:00
Osoba odpowiedzialna: Z-ca Dyr. ds Lecznictwa Andrzej Komsa
Szczegóły i linki do dokumentów:

ogłoszenie konkursu na lekarza kierującego oddziałem w oddz. chirurgicznym ogólnym oraz chirurgii urazowo-ortopedycznej


Wróć do listy ogłoszeń