Treść ogłoszenia:

Unieważnienie konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań rezonansem magnetycznym z opisem badania oraz wykonaniem niezbędnych prac adaptacyjnych, w tym robót budowlanych w celu uruchomienia pracowni rezonansu magnetycznego połączonego z dzierżawą tych pomieszczeń

Status konkursu: w toku Rodzaj konkursu: inne
Znak sprawy: Data ogłoszenia: 2016-08-16 godz: 14:46
Termin składania ofert: 0000-00-00 godz: 00:00 Termin otwarcia ofert: 0000-00-00 godz: 00:00
Osoba odpowiedzialna:
Szczegóły i linki do dokumentów:

Unieważnienie konkursu


Wróć do listy ogłoszeń