Treść ogłoszenia:

KONKURS na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu wykonywania badań mammograficznych i opisów tych badań na potrzeby własne Szpitala, oraz w ramach programu skryningowego etapu podstawowego i pogłębionegoStatus konkursu: zakończony Rodzaj konkursu: diagnostyka
Znak sprawy: Data ogłoszenia: 2015-03-02 godz: 14:52
Termin składania ofert: 2015-03-18 godz: 14:35 Termin otwarcia ofert: 2015-03-20 godz: 10:00
Osoba odpowiedzialna: mgr inż. Roman Ryznar – Pełnomocnik Dyrektora ds. Informatyzacji i Kontrolingu Finansowego.Tel. kontaktowy: 15 / 843 32
Szczegóły i linki do dokumentów:

Szczegółowa warunki konkursu

 

Ogłoszenie

Regulamin

Umowa

Zarządzenie


Wróć do listy ogłoszeń