Treść ogłoszenia:

KONKURS na udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z ustawą o zawodzie lekarza w ODDZIALE KARDIOLOGICZNYM IStatus konkursu: zakończony Rodzaj konkursu: zatrudnienie
Znak sprawy: Data ogłoszenia: 2014-05-21 godz: 18:29
Termin składania ofert: 2014-06-13 godz: 12:00 Termin otwarcia ofert: 2014-06-17 godz: 10:00
Osoba odpowiedzialna: mgr inż. Roman Ryznar – Pełnomocnik Dyrektora ds. Informatyzacji i Kontrolingu Finansowego. Tel. 15 / 843 32 05
Szczegóły i linki do dokumentów:

Szczegółowe warunki konkursu

 

Ogłoszenie

Oferta

Oświadczenie

Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiologii

 

 


Wróć do listy ogłoszeń