Treść ogłoszenia:

KONKURS na stanowisko Lekarza Kierującego Oddziałem w Powiatowym Szpitalu
Specjalistycznym w Stalowej Woli na Oddziałach:
1. Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
2. Oddział Chorób Wewnętrznych 3. Oddział Pediatryczny


Status konkursu: zakończony Rodzaj konkursu: zatrudnienie
Znak sprawy: Data ogłoszenia: 2016-01-15 godz: 08:55
Termin składania ofert: 2016-02-06 godz: 14:30 Termin otwarcia ofert: 0000-00-00 godz: 00:00
Osoba odpowiedzialna: p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa - lek. med. Andrzej Komsa
Szczegóły i linki do dokumentów:

Ogłoszenie o konkursie

Uwagi dodatkowe
Z pierwotnego konkursu, rozstrzygnięto jedynie dot. oddziału ch. wewnętrznych z dniem 1.III.2016 r. Na pozostałe stanowiska, nie wpłynęły oferty konkursowe.

Wróć do listy ogłoszeń