Treść ogłoszenia:

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabezpieczenia procedur medycznych polegających na kwalifikowaniu zabiegów koronarografii i koronaroplastyki u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca w Pracowni Hemodynamiki SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli

Status konkursu: zakończony Rodzaj konkursu: zatrudnienie
Znak sprawy: Data ogłoszenia: 2015-10-20 godz: 10:17
Termin składania ofert: 2015-11-06 godz: 14:35 Termin otwarcia ofert: 2015-11-09 godz: 10:00
Osoba odpowiedzialna: Dyr. ds Lecznictwa Andrzej Komsa
Szczegóły i linki do dokumentów:

Ogłoszenie konkursu Hemodynamika

szczegółowe warunki konkursu

oferta konkursowa

Uwagi dodatkowe
W dniu 28.10.2015r zaktualizowano dokumenty dotyczące ogłoszenia konkursu oraz szczegółowych warunków konkursu.

Wróć do listy ogłoszeń