Treść ogłoszenia:

Konkurs o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kwalifikowania zabiegów koronarografii i koronaroplastyki

Status konkursu: w toku Rodzaj konkursu: zatrudnienie
Znak sprawy: Data ogłoszenia: 2019-01-14 godz: 10:25
Termin składania ofert: 2019-02-12 godz: 14:35 Termin otwarcia ofert: 2019-02-13 godz: 10:00
Osoba odpowiedzialna: Andrzej Komsa - Z-ca Dyrektora ds Lecznictwa
Szczegóły i linki do dokumentów:

Ogłoszenie konkursu

Szczegółowe warunki konkursu

OFERTA

Oświadczenia oferenta

Uwagi dodatkowe
Dyrekcja Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli, informuje o zmianie terminu składania ofert z dn. 30 styczeń 2019 r. na dzień 12 luty 2019 r.

Wróć do listy ogłoszeń