Treść ogłoszenia:

KONKURS OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych dot. zabiegów koronarografii i koronaroplastyki, oraz implantacji elektrod do czasowej stymulacji.

Status konkursu: w toku Rodzaj konkursu: inne
Znak sprawy: Data ogłoszenia: 2022-05-16 godz: 07:49
Termin składania ofert: 2022-05-16 godz: 00:00 Termin otwarcia ofert: 2022-05-30 godz: 00:00
Osoba odpowiedzialna:
Szczegóły i linki do dokumentów:

ogłoszenie konkursu

regulamin

szczegółowe warunki konkursu

klauzula informacyjna konkurs ofert

oświadczenia do konkursu ofert

Uwagi dodatkowe
W dniu 25 maja 2022 roku wprowadzono zmiany w Szczegółowych warunkach konkursu. Zmiany dotyczą Projektu umowy.

Wróć do listy ogłoszeń