Treść ogłoszenia:

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań rezonansem magnetycznym z opisem badania oraz wykonaniem niezbędnych prac adaptacyjnych, w tym robót budowlanych w celu uruchomienia pracowni rezonansu magnetycznego połączonego z dzierżawą tych pomieszczeń

Status konkursu: unieważniony Rodzaj konkursu: zatrudnienie
Znak sprawy: Data ogłoszenia: 2016-07-01 godz: 14:18
Termin składania ofert: 2016-08-12 godz: 11:30 Termin otwarcia ofert: 2016-08-12 godz: 12:00
Osoba odpowiedzialna: Dyr. ds Administracyjno-Eksploatacyjnych Antonii Bochnak // Dyr. ds Lecznictwa Andrzej Komsa
Szczegóły i linki do dokumentów:

Ogłoszenie konkursu

Szczegółowe warunki konkursu

Odpowiedzi na pytania oferentów z dnia 29.07.2016r.

Odpowiedzi na pytania oferentów z dnia 4.08.2016r.

Projekt umowy 1

Projekt umowy 2

Zał. nr 7/1 do SWKO

Zał. nr 7, rys. E6/1 do SWKO

Zał. nr 7, rys. E6/2 do SWKO

Zał. nr 7, rys. 6 do SWKO

Zał. nr 7, rys. 7 do SWKO

Zał. nr 7, rys 8 do SWKO

Zał. nr 7, rys. 9 do SWKO

Uwagi dodatkowe
Dnia 16 sierpnia 2016 roku unieważnia się konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań rezonansem magnetycznym z opisem badania oraz wykonaniem niezbędnych prac adaptacyjnych, w tym robót budowlanych w celu uruchomienia pracowni rezonansu magnetycznego połączonego z dzierżawą tych pomieszczeń

Wróć do listy ogłoszeń